Chatten en videobellen: huisartsen zijn lovend

De zorgsector staat voor een grote uitdaging: iedereen kunnen voorzien in zijn of haar zorgvraag. Door de vergrijzing, de toename van chronische aandoeningen en de coronapandemie hebben huisarts(praktijk)en het erg druk. Daarom wordt het gebruik van chatdiensten en/of videobellen steeds populairder. Ook zorgverzekeraar De Friesland maakt steeds vaker gebruik van digitale diensten, zoals chatdienst Dokter Appke en beeldbeldienst de Online Huisarts. 

Vraag naar huisartsenzorg groter dan aanbod

Het doel van de zorgverzekeraar is om de zorg voor klanten (voornamelijk woonachtig in de noordelijke provincies) toekomstbestendig te maken. Volgens Stefan Hanekamp, innovatieadviseur en ontwikkelaar bij De Friesland, loopt het aantal zorgvragen de komende jaren alleen maar verder op: “In 2023 is de vraag naar huisartsenzorg al 10 tot 20 procent groter dan het aanbod. Voor 2028 is het scenario zelfs nog somberder: dan is er mogelijk tot 38 procent meer zorgvraag dan aanbod.

De Friesland maakte al langer gebruik van de chatdienst genaamd Dokter Appke. Deze app maakt het voor klanten mogelijk om vragen te kunnen stellen via een chat aan BIG-geregistreerde verpleegkundigen van Medicinfo. Echter, Hanekamp geeft aan dat het wel opvallend was dat klanten die een verwijzing nodig hadden naar de huisarts vastliepen in de “klantreis.” Totdat De Friesland over de Online Huisarts hoorde, waarbij mensen kunnen beeldbellen met een huisarts van Medicinfo. Dat kon weleens het ontbrekende puzzelstukje in die “klantreis” zijn. De Online Huisarts is geschikt voor zorgvragen waarbij een medisch advies wenselijk is, maar een fysiek bezoek niet dringend nodig. Mocht er naar aanleiding van het gesprek blijken dat dit tóch nodig is, dan verwijst de verpleegkundige naar de eigen huisarts van de patiënt.

De online huisarts via beeldbellen

Hanekamp, en met hem veel huisartsen die meededen met de pilot, zijn erg te spreken over het beeldbellen: “Natuurlijk is het een extra service naar onze klanten toe. Tegelijk kan de Online Huisarts helpen kortstondige en structurele capaciteitsproblemen in huisartspraktijken op te vangen. Tijdens gesprekken over de pilot zeiden twee huisartsen dat ze mede door corona wilden experimenteren met andere vormen van contact met hun patiënten. Samen met Medicinfo hebben we een voorstel gemaakt, zodat deze huisartsen met hun patiënten kunnen videobellen. Het is een mooi voorbeeld van samen ervaring opdoen en onderzoeken hoe digitale oplossingen een rol kunnen spelen in de regio.

Uit de pilots bleek dat door de inzet van de diensten gemiddeld 20 procent meer patiënten geholpen kunnen worden door het voorkomen van onnodige fysieke bezoeken.

Juiste techniek

Ook Medicinfo is enthousiast over de digitale diensten: “Het feit dat er een deskundige organisatie achter zit met verstand van zaken, kennis van de juiste techniek én twintig jaar aan ervaring stelt gerust. Het is van belang om te weten dat de Online Huisarts geen concurrentie is, maar een versterking van bestaande huisartspraktijken.”

Uit een tevredenheidsonderzoek onder de klanten blijkt dat het videobellen met de Online Huisarts hoger scoort dan de chatfunctie van Dokter Appke. Er is steeds meer animo voor beeldbellen, maar er mag volgens Hanekamp ook meer draagvlak komen voor de chatdienst van Dokter Appke. De chatfunctie is minder geliefd, terwijl er veel voordelen aan zitten: “Dat is jammer, want met deze extra service kunnen mensen met hun medische vragen ook in de avonduren, in het weekend of onderweg bij een zorgverlener terecht.”

Auteur: redactie

“De Diensten van Zuster Jansen zijn optimaal. Onze familie is erg dankbaar”
Familie de Jonghe, Familie de Jonghe