Verschil tussen particuliere en reguliere thuiszorg

Tegenwoordig is er voor u steeds meer te kiezen: zo ook op het gebied van zorg. Een (chronische) ziekte, dementie, handicap of ouderdom hoeft niet langer te betekenen dat u naar een zorginstelling moet verhuizen. Dat mag uiteraard wel, als u dat zelf prettiger vindt, maar ook thuis blijven wonen is prima mogelijk. Wanneer u kiest voor thuiszorg, kunt u vervolgens nog bepalen of u gebruik zou willen maken van reguliere of particuliere thuiszorg. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen particuliere en reguliere thuiszorg? Zuster Jansen legt het graag aan u uit.

Belangrijke verschillen

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen deze zorgvormen, die heel bepalend kunnen zijn voor de keuze die u uiteindelijk maakt. Eén van de grootste verschillen is dat u bij particuliere thuiszorg veel keuzevrijheid heeft. U kiest zelf de zorgaanbieder waarmee u in zee wil gaan, en vervolgens geeft u ook zelf aan welke soort en hoeveelheid zorg u nodig heeft. U kunt het zien als een gewone consument in een winkel: u beslist waar u koopt, wat u koopt en hoeveel u daarvan koopt.

Een andere gelijkenis met die consument is echter wel dat u ook verantwoordelijk bent voor de kosten: deze zijn in principe geheel voor eigen rekening. Heeft u een CIZ-indicatie voor zorg vanuit de Wlz, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee kunt u dan een deel van de zorg bekostigen. Wanneer u kiest voor reguliere thuiszorg, wordt de ondersteuning vergoed vanuit uw basisverzekering.

Hoe regelt u zorg die bij u past?

Ook de manier van zorg regelen is anders. Particuliere thuiszorg regelt u rechtstreeks met de zorgaanbieder van uw keuze. Reguliere zorg regelt u door contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige gaat uw situatie dan bekijken, en bepaalt uiteindelijk welke zorg u moet ontvangen om gewoon thuis te kunnen blijven wonen. Er wordt dan een zorgaanbieder toegewezen, die een contract heeft met uw verzekeraar. Mocht u, om welke reden dan ook, in zee willen gaan met een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk te maken met eigen kosten.

Efficiënte zorg waarbij u altijd in goede handen bent

Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie die uitsluitend werkt met professionele, ervaren en betrokken zorgverleners. Het maakt niet uit of u ons inschakelt voor 24-uurs zorg, zorg bij de ziekte van Alzheimer, nachtzorg of 12-uurs zorg: u krijgt altijd te maken met warme, persoonlijke ondersteuning waarbij uw persoonlijke wensen altijd centraal staan. In veel gevallen kan particuliere thuiszorg efficiënter worden ingericht dan reguliere thuiszorg. Er is alle tijd en gelegenheid om de zorg in te zetten zoals u dat wenst. Met veel persoonlijke aandacht, efficiënt contact met uw arts(en) en goede informatievoorziening voor uw naasten, zorgen wij ervoor dat verblijf in een zorginstelling kan worden uitgesteld of voorkomen.

Heeft u verder nog vragen over de verschillen tussen reguliere en particuliere thuiszorg, of wilt u iets anders weten over de zorg van Zuster Jansen? Neem dan gerust contact met ons op, door te bellen naar 020-6366837.

Lees meer bij Zuster Jansen
“De Diensten van Zuster Jansen zijn optimaal. Onze familie is erg dankbaar”
Familie de Jonghe, Familie de Jonghe