Slaap- en waakdiensten

Bij Zuster Jansen maken we, als het gaat om nachtzorg, onderscheid tussen slaap- en waakdiensten. Dit doen we omdat iedere situatie anders is: iemand die een heupoperatie achter de rug heeft, is tenslotte gebaat bij andere zorg dan iemand die lijdt aan dementie. Daarom zijn we bij Zuster Jansen flexibel, en kijken we naar specifieke omstandigheden om te bepalen welke soort zorg het beste kan worden ingezet. Uw persoonlijke wensen en behoeften staan daarbij altijd centraal, omdat u degene bent die uiteindelijk beslist welke ondersteuning u wilt ontvangen. Maar wat is nu precies het verschil tussen een slaapdienst en een waakdienst? Om duidelijkheid te verschaffen, legt Zuster Jansen u hier graag meer over uit.

Wat is het verschil?

De termen slaap- en waakdiensten hebben eigenlijk alles te maken met de intensiteit van de zorg die moet worden verleend. Wanneer er sprake is van relatief weinig zorgmomenten ‘s nachts, en er bijvoorbeeld geen medicatie hoeft worden toegediend, kunt u uitstekend kiezen voor slaapdiensten. Er is dan gedurende de hele nacht een professionele verzorger bij u aanwezig, die u helpt wanneer u (tussendoor) wakker wordt. U krijgt bijvoorbeeld hulp met aan- en uitkleden, in of uit bed stappen, de persoonlijke verzorging enzovoort. U kunt altijd met een gerust hart gaan slapen, wetende dat er iemand is waar u op kunt rekenen.

Bij waakdiensten is het zo dat er over het algemeen meer zorgmomenten plaatsvinden in de nacht. Er kan bijvoorbeeld een hoger risico zijn op decubitus, of er is medicatie die moet worden toegediend. Er komt, net als bij slaapdiensten, van 23:00 tot 07:00 uur een ervaren verzorger bij u thuis om u te geven wat u nodig heeft. Waakdiensten houden in dat u op laagcomplexe zorg kunt rekenen, de hele nacht door.

Wanneer kiest u voor deze nachtzorg?

Nachtzorg kan een uitstekende oplossing zijn in verschillende situaties. Wij helpen bijvoorbeeld veel cliënten die herstellende zijn van een ziekte of operatie. Zij worden overdag verzorgd door een partner, ander familielid of een reguliere thuiszorgmedewerker, maar zoeken een andere oplossing voor in de nacht. De professionele verzorgers van Zuster Jansen zorgen altijd voor een soepele overdracht met mantelzorgers en andere familieleden, zodat iedereen op de hoogte is van uw situatie en eventuele ontwikkelingen. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen wanneer u bijvoorbeeld te maken heeft gekregen met ouderdomskwalen, dementie, de laatste levensfase of andere ingrijpende omstandigheden.

Wilt u meer informatie ontvangen, of direct passende particuliere thuiszorg inschakelen? Neem dan contact op, bijvoorbeeld door te bellen naar 020-6366837. Bij Zuster Jansen krijgt u niet te maken met wachtlijsten, omdat we vinden dat iedereen direct een beroep moet kunnen doen op de zorg die nodig is.

Lees meer bij Zuster Jansen
“De Diensten van Zuster Jansen zijn optimaal. Onze familie is erg dankbaar”
Familie de Jonghe, Familie de Jonghe