IC-capaciteit ophogen om tweede coronagolf op te vangen

Geruststellende berichtgeving van het ROAZ, Regionaal Overleg Acute Zorg; per 1 oktober wil de netwerkorganisatie 18 extra intensive care-bedden in ziekenhuizen in Zwolle, Deventer, Harderwijk, Apeldoorn en Hardenberg beschikbaar hebben. In januari komen daar nog eens 29 bedden bij. Dit, om een mogelijke tweede coronagolf op te kunnen vangen.

In een speciaal opgesteld Covid-19 opschalingsplan staat vermeld dat het aantal ic-bedden kan worden opgehoogd met behoud van de reguliere zorg. Hiermee willen de ziekenhuizen de hulpvraag voor zijn. En het ROAZ heeft grotere plannen, want ook de klinische capaciteit en de capaciteit buiten het ziekenhuis (zoals de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, VVT) moet worden uitgebreid.

Dit plan is tot stand gekomen door een kernteam van intensivisten, medisch specialisten en managers. Samen hebben ze gekeken wat er nodig is in ziekenhuizen en de VVT-sector om een mogelijke tweede golf zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Door het opschalingsplan is het straks mogelijk om in fasen op te schalen als de situatie en het verloop van de pandemie daarom vragen.

De ziekenhuizen hebben geleerd van de eerste golf; in maart dreigde er een tekort aan ic-bedden en ic-personeel. Medisch personeel maakte overuren en werd te zwaar belast. Daarom heeft ieder ziekenhuis nu een opleidingsplan. Ook zijn er nog steeds verpleegkundigen die hulp aanbieden.

Het ROAZ is onderverdeeld in verschillende regio´s. Bij de regio Zwolle zijn de volgende ziekenhuizen aangesloten; Gelre Ziekenhuizen, St. Jansdal, Deventer Ziekenhuis, Isala en het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Saxenburgh Groep).

Auteur: redactie

 

“De Diensten van Zuster Jansen zijn optimaal. Onze familie is erg dankbaar”
Familie de Jonghe, Familie de Jonghe